Mat á umhverfisáhrifum endurbóta á kísilverksmiðju í Helguvík

Helstu atriði:

  • – Frummatsskýrsla auglýst til kynningar hjá Skipulagsstofnun.
  • – Umhverfismat sýnir að loftgæði koma til með að batna verulega.
  • – 4,5-5 ma.kr. fjárfesting skapar um 80 bein störf til skemmri og lengri tíma.
  • – Upplýsingar og svör við spurningum almennings á sérstökum kynningarvef.

Frummatsskýrsla mats á umhverfisáhrifum endurbóta á kísilverksmiðju Stakksbergs í Helguvík hefur verið birt á vef Skipulagsstofnunar og stendur kynningartími til 26. júní. Athugasemdum skal skila inn til stofnunarinnar fyrir lok kynningartímans. Stakksberg mun kynna frummatsskýrsluna á sérstöku vefsvæði, samrad.stakksberg.is, þar sem almenningi gefst kostur á að leggja fram spurningar um efni skýrslunnar og fá svör við þeim. Í frummatsskýrslunni er fjallað um umhverfisáhrif kísilverksmiðju Stakksbergs í Helguvík og áhrif endurbóta, meðal annars á ásýnd, hljóðvist, loftgæði og atvinnulíf á svæðinu.

Endurbætur stórbæta loftgæði

Við hönnun endurbóta á kísilverksmiðjunni er lögð sérstök áhersla á að lágmarka lyktaráhrif enda ljóst að íbúar Reykjanesbæjar hafa af þeim miklar áhyggjur. Áhyggjurnar komu meðal annars fram í samráði sem Stakksberg hafði við almenning við vinnslu frummatsskýrslunnar.

Ráðgjafarfyrirtækið Vatnaskil hefur metið áhrif þessara breytinga á loftgæði með viðurkenndu loftdreifilíkani. Niðurstöður líkansins sýna að styrkur mengunarefna verður í lágmarki og undir öllum viðmiðunarmörkum. Að auki koma endurbæturnar til með að lágmarka lyktaráhrif. Sérstök skýrsla Vatnaskila um loftdreifingu fylgir með frummatsskýrslu sem viðauki og er öllum aðgengileg á kynningarvefnum.

Endurhönnuð verksmiðjan uppfyllir allar kröfur og skilyrði laga og reglugerða um umhverfismál. Um er að ræða tæknilegar lausnir sem unnið hefur verið að í nokkurn tíma með sérfræðingum á þessu sviði og eru í fullu samræmi við skilyrði Umhverfisstofnunar. Endurbæturnar eru í samræmi við gildandi deiliskipulag í Helguvík. Síðustu breytingar á því voru samþykktar í íbúakosningu árið 2015, þar sem meðal annars var veitt heimild fyrir 52 m háum reykháfum á lóð Stakksbergs.

Viðbót við atvinnulífið á Suðurnesjum

Framkvæmdir vegna endurbóta á kísilverksmiðju Stakksbergs í Helguvík fela í sér 4,5-5 milljarða króna fjárfestingu. Áætlað er að framkvæmdir geti hafist á fyrsta ársfjórðungi 2021, taki um 14 mánuði og muni á því tímabili skapa 70-90 bein störf. Þegar 1. áfangi verksmiðjunnar verður kominn í rekstur er gert ráð fyrir að þar muni starfa um 80 manns. Að auki er gert ráð fyrir að vegna umsvifa verksmiðjunnar muni skapast á bilinu 120 til 160 afleidd störf, meðal annars vegna kaupa á ýmiskonar þjónustu.

Kynning á frummatsskýrslu

Á vefnum, samrad.stakksberg.is, er hægt að nálgast frummatsskýrslu ásamt fylgigögnum. Á næstu dögum verða birtar kynningar á efni skýrslunnar og gefst almenningi kostur á að bera fram spurningar til framkvæmdaraðila.

Öllum formlegum athugasemdum við frummatsskýrsluna skal beina til Skipulagsstofnunar fyrir 26. júní.

Til baka